Viser arkivet for stikkord panel

Behandling av innvendig panel

Ønsker å behandle nytt panel med middel som toner panelet og/eller gjør det enklere å vedlikeholde/rengjøre, men uten at det hindrer treets diffusjonsegenskaper. Skal panele en isolert lecamur under terreng og det anbefales å ikke ha diffusjonstetting på disse overflatene pga naturlig fukttransport.

Maling og lakk vil, så vidt jeg vet, i større eller mindre grad virke diffusjonstettende. Jeg ønsker et middel som ikke virker tettende, men som til en viss grad gir vaskbar farge til treverket. Gjerne bare en dus kulør, men litt kontrast til “bare trehvitt”. Vurderer alternativt å lut/såpebehandle panelet, men kunne tenke meg forslag til alternativer. Kan spritbeis med etterfølgende såpebehandling være et alternativ?

Innvendig panel bør males om vinteren

Dersom du skal male innvendig treverk bør det gjøres i februar eller mars. Ellers risikerer du at veggen som var så fin og nærmest nymalt, plutselig får sjenerende sprekker i overflaten.

Tre er et levende naturprodukt som krymper og sveller i takt med luftfuktigheten. Fuktighet fører til at treverket beveger seg, noe som kan skape sprekker i en malt overflate.

Luftfuktighet
Innendørs luftfuktighet avhenger av den luftfuktigheten som er utendørs. På sommeren er det høy luftfuktighet, noe som fører til at panelet trekker til seg vann og utvides. I vintermånedene er luften tørr, og fuktigheten i treverket tørker og panelet krymper. Oppvarmingen av boligen utnytter fuktigheten i lufta, og i ekstra kjølige perioder med mye fyring og kunstig oppvarming vil luften bli enda tørrere.

Høyt fuktighetsnivå
- Fuktighet er alltid i bildet når det gjelder krympesprekker, forteller malermester Terje Ringdal.

- Det kan være at treverket er nytt og holder for høy fuktighet når det males, eller at det er høy luftfuktighet i rommet, for eksempel på et bad der det stadig dusjes. Det er også en mulighet at det er konstruksjonsmangler ved et rom som fører til høy luftfuktighet.

Nytt treverk er ikke fuktfritt
Mange tror at et nytt treverk er fuktfritt, og ideelt å male på. Dette stemmer ikke, siden et nytt treverk har trukket til seg fuktighet gjennom transport og lagring. I byggeperioden vil også treverket suge til seg fukt, så et nytt panel er langt fra tørt. Malermestere anbefaler at et nytt panel bør tørke så lenge som mulig før malingen kan starte.

Bør male når det er kaldt ute
- Fuktighetsnivået kommer til å forandre seg fra dag til dag. Det er best å male når det er kaldt ute, og kunstig oppvarming inne, sier Ringdal. Han anbefaler å male panelet i februar-mars for å minske sjansen for krympesprekker.

- I februar- mars har det vært kaldt ute lenge, og man har fyra inne lenge. Da har panelet fått krympa fra seg, forsetter han og forklarer at i de varmere månedene som kommer etterpå vil treverket trekke til seg fukt og ese ut.

For å unngå krympesprekker bør du altså smøre deg med tålmodighet, og vente til treverket er tørt. Malermester Lars Gabrielsen anbefaler at fuktighetsnivået i panelet bør ligge på rundt 15 prosent når det males, da er panelet på sitt tørreste. Dette kan måles med en fuktindikator.

- Det går an å gjøre grunnarbeidet først, for så å gjøre selve malejobben når treverket ikke holder så høy fuktighet, sier Gabrielsen.

Mulig med utbedring
Krympingen kan skje uansett malingstype. Selv om akryl er en mer fleksibel maling enn oljemaling, vil den også sprekke opp dersom panelet krymper. Men først vil den danne en bro over sprekken, som fører til at prosessen tar noe lengre tid.

Gabrielsen forteller at det går fint an å utbedre krympesprekker. Det gjøres ved først å skrape rent der det er stygt. Hvis ønskelig jevnes sprekken ut med en fugemasse. Deretter kan den males over med den samme malingen som er brukt på panelet for øvrig.